Amb el pas del temps la gent se centra en la proximitat, la frescor i la localitat dels productes que consumeix. Això ho té en compte, des de fa molt temps, la Comunitat Valenciana, enfocant quins canvis o mesures es podrien realitzar per a dirigir i motivar el consum de peix local en la nostra comunitat.

L’entitat ha pres acció i va usar com a base una campanya en 2018 denominada: “Assenyala’m, soc de garantia de proximitat”, el punt de motivació de la qual és donar a conéixer tota les varietats de peixos que hi ha per a consumir en les nostres llotges, ja siguen poc coneguts o temporals.

El que hem de tindre en compte és saber quin moment és el millor per a consumir aqueix producte i a quant podria establir-se el preu, pel fet que aquestes dues variables sempre van lligades. Hi ha productes del Mediterrani accessibles a totes les butxaques, fàcils de cuinar i de menjar que són un plaer per al paladar. Alguns no són recomanables en el nostre cas, com el llucet o les tellines a causa d’estacionalitat vs preu, però, no obstant això, hi ha altres espècies que sí que podem consumir com és el cranc blau i alguns peixos blaus xicotets com l’aladroc, verat o sardina, pel fet que són més econòmics, molt saludables i sobretot, accessibles a tothom.

Però no tot es queda ací. Altres objectius és saber les propietats beneficioses que aporten i la seua localització dins de la Comunitat Valenciana. Fixant-nos en l’etiquetatge hauríem de saber d’on prové, per exemple: de la “Llotja de Calp” o “Llotja de La Vila Joiosa”. Aquesta idea ix d’un promotor de l’entitat, el Departament d’Agricultura, “Ramadería i Pesca”, la qual usa un logotip en l’etiquetatge indicant de quina llotja prové cada captura.

Una vegada tenim tot això en compte, us recomanem veure en l’etiqueta el dia de captura, on es pot verificar que es tracta d’un peix capturat el mateix dia. A més, és recomanable consumir varietats de peix blanc o blau de grandària mitjana o xicoteta.

En realitzar i tindre en compte tots aquests detalls esmentats, es milloraria el consum de peix i augmentaria la compra local, de les nostres llotges, de manera que tant venedors com consumidors es veurien beneficiats.

Comparte esta noticia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Noticias Relacionadas: