A Mendoza Col·lectivitats comptem amb:
 • Assegurança de Responsabilitat Civil
 • Registre Sanitari
 • Autorització a Mendoza Gastronomia Col·lectiva com Cuina Central
 • Autorització a Mendoza gastronomía Col·lectiva com a empresa per a gestionar menjadors escolars
 • Sistema de bones pràctiques de gestió ambiental
 • Aplicació de les Normes Exigibles en Seguretat alimentària i qualitat
 • Aprovació, seguiment i control de Proveïdors
 • Formació contínua dels manipuladors/es
 • En cas de necessitats especials d’alimentació creem Protocols Específics en cada centre per al control d’aquests menús
 • Implementem nostre Sistema APPCC abastant:
  • Elaboració i Gestió dels plans de control
  • Formación contínua a cada lloc de treball
  • Controls higiènics i sanitaris
  • Supervisió i auditories internes (inclou Anàlisis Microbiològiques)
  • Seguiment, assessorament i elaboració d’informes derivats pels inspectors/es de salut pública