En aquest curs 2019-2020 ens hem marcat com a objectiu reduir els envasos. Començarem amb els envasos del iogurt.

El lacti se servirà en un envàs de cristall reutilitzat, per a així donar exemple als nostres xicotets comensals.

Aquesta decisió ens ha permès que el lacti que servim setmanalment siga substituït per un d’una qualitat superior, un iogurt artesà fet en la nostra comunitat autònoma, de l’obrador artesà “Els Massets” de Castelló de la Plana.

Esperem així començar un procés de millora del nostre entorn, que continuarà amb la substitució de tovallons blancs a tovallons reciclats, substitució de botelles d’aigua de plàstic per sistemes d’ultra-filtració de l’aigua i altres mesures protectores del medi ambient.

En este curso 2019-2020 nos hemos marcado como objetivo reducir los envases. Vamos a empezar con los envases del yogur.

El lácteo se servirá en un envase de cristal reutilizado, para así dar ejemplo a nuestros pequeños comensales.

Esta decisión nos ha permitido que el lácteo que servimos semanalmente sea sustituido por uno de una calidad superior, un yogur artesano hecho en nuestra comunidad autónoma, del obrador artesano “Els Massets” de Castellón de la Plana. Esperamos así comenzar un proceso de mejora de nuestro entorno, que continuará con la sustitución de servilletas blancas a servilletas recicladas, sustitución de botellas de agua de plástico por sistemas de ultra-filtración del agua y otras medidas protectoras del medio-ambiente.

Comparte esta noticia

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas: