Les Nostres Instal·lacions

En les nostres instal·lacions es seleccionen els millors proveïdors i comptem amb un Sistema de Recepció, Emmagatzemament i Distribució de Matèries Primeres a tots els Centres en què treballem, a més d’un estricte Protocol que garanteix la Seguretat i Qualitat de tots els nostres plats.

Mendoza Colectividades Instalaciones - Instal·lacions

A Mendoza Colectividades comptem amb:

 • Segur de Responsabilitat Civil
 • Registre Sanitari
 • Autorització a Mendoza Gastronomia Colectiva com a Cuina Central
 • Autorització a Mendoza Gastronomia Colectiva com a empresa per a gestionar menjadors escolars
 • Sistema de bones pràctiques de gestió ambiental
 • Aplicació de les Normes Exigibles en Seguretat alimentària i qualitat
 • Aprovació, seguiment i control de Proveïdors
 • Formació contínua dels manipuladors/es
 • En cas de necessitats especials d’alimentació creem Protocols Específics en cada centre per al control d’aquests menús
 • Implementem el nostre Sistema APPCC abastant:
  • Elaboració y Gestió dels plans de control
  • Formació contínua a cada lloc de treball
  • Controls higiènics y sanitaris
  • Supervisió y auditories internes (inclou Anàlisi Microbiològiques)
  • Seguiment, assessorament i elaboració d’informes derivats pels inspectors/as de Salut Pública