Les Nostres Instal·lacions

En les nostres instal·lacions es seleccionen els millors proveïdors i comptem amb un Sistema de Recepció, Emmagatzemament i Distribució de Matèries Primeres a tots els Centres en què treballem, a més d’un estricte Protocol que garanteix la Seguretat i Qualitat de tots els nostres plats.

Mendoza Colectividades Instalaciones - Instal·lacions

A Mendoza Colectividades comptem amb:

 • Sistema de Seguretat APPCC Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics
 • Segur de Responsabilitat Civil
 • Anàlisi i Controls Sanitaris
 • Registre Sanitari
 • Autorització a Mendoza Gastronomia Colectiva com a Cuina Central
 • Autorització a Mendoza Gastronomia Colectiva com a empresa per a gestionar menjadors escolars
 • Formació en Manipulació d’Aliments
 • Arreplega i magatzematge diari de mostres testimoni
 • Anàlisis bacteriològiques
 • Control d’olis
 • Sistema de bones pràctiques de gestió ambiental
 • Anàlisi de la presència d’al·lèrgens
 • Auditories externes